ขั้นตอนและการให้บริการของบริษัท

บริการรับทำเว็บไซต์และบริการรับเขียนโปรแกรม


การให้บริการ รับเขียนโปรแกรม และ รับทำเว็บไซต์ ของทางบริษัท สโตร์ไซต์ ดีเวลลอปเปอร์ จำกัด


1. ลูกค้าติดต่อเข้ามาและนัดหมายสำหรับคุยรายละเอียดของงาน ทางเรายินดีไปพบลูกค้าได้ทันที

2. เมื่อได้รับข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรม ถึงจะประเมินราคา

3. หากเริ่มดำเนินการแล้ว ทางบริษัทจะส่งงานและนัดพบลูกค้าเป็นระยะเพื่อให้เห็นความคืบหน้าของงาน

4. ทางบริษัทดำเนินการพัฒนาโปรแกรมจนเสร็จสมบรูณ์แล้วทางเราจึงส่งให้ตรวจสอบและส่งมอบโค๊ดโปรแกรมตามกำหนดการ


เงื่อนไขการรับประกัน

1. หากลูกค้าท่านใดใช้บริการ รับทำเว็บไซต์ และ รับเขียนโปรแกรม จากทางเรา ทางเรามีการรับประกันผลงาน 1 ปี หากตัวงานมีปัญหาเรามีทีมงานมอนิเตอร์ แก้ไขจุดบกพร่องภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อให้ท่านใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

2. การรับประกันนั้น งานจากทางเราจะต้องให้ทางทีมงานของบริษัทดูแลและแก้ไขให้เท่านั้น หากมีการแก้ไข Source Code เองแล้วงานมีปัญหาจะถือว่าอยู่นอกเหนือการรับประกันทันที

รับทำเว็บไซต์
รับเขียนโปรแกรม