The basic of Laravel ตอนที่ 5
  • 01/02/2018
  • 4,311 ครั้ง

วันนี้มาอธิบาย สั้นๆ เกี่ยวกับ HTTP Responses สำหรับ 

ตัวอย่างที่ 1

Route::get('/', function () {
    return 'Hello World';
});

 

จากตัวอย่างด้านบน เป็นการ return ตัวอักษร ที่มีประโยคว่า 'Hello World' 

ตัวอย่างที่ 2 

Route::get('/', function () {
    return [1, 2, 3];
});

 

จากตัวอย่างด้านบน เป็นการคืนค่า Array โดยภายในจะมีค่า เลข 1,2,3 

 

รับทำเว็บไซต์รับเขียนโปรแกรม